OEE là gì? Vai trò và ứng dụng của OEE

OEE là gì? Vai trò và ứng dụng của OEE

OEE là gì?

OEE (Overall Equipment Effectiveness) là thuật ngữ và là một thông số tiêu biểu trong bảo trì năng suất toàn diện (Total Productive Maintenance). Đây là một thông số phổ biến nhất trên thế giới để đo lường năng suất và hiệu quả vận hành của một tài sản máy móc thiết bị. OEE được dùng để đo lường hiệu quả hoạt động (Effectiveness) của một thiết bị (Equipment) một cách tổng thể (Overall) thông qua cả 3 mặt nguồn lực: thời gian, chất lượngtốc độ vận hành qua đó giúp chỉ ra các vùng cơ hội để cải tiến.

OEE là gì? Vai trò và ứng dụng của OEE

mũi tênCó thể bạn sẽ quan tâm: Ứng dụng IoT vào sản xuất trong công nghiệp

OEE giúp doanh nghiệp nhận thấy những vấn đề trong sử dụng và bảo trì tài sản, xác định phần trăm thời gian sản xuất thực sự hiệu quả và là thước đo tiêu chuẩn để theo dõi tiến trình khắc phục các vấn đề này. Có thể nói mục tiêu của OEE và việc xác định OEE là giúp doanh nghiệp cải tiến liên tục.

Vai trò của OEE

Dữ liệu chính xác là điều cần thiết. Nhưng một số nhà quản lý cảm thấy rằng thời gian dành cho công nhân đo hiệu suất máy là lãng phí. Một số công ty thậm chí không ghi lại thời gian ngừng hoạt động của thiết bị trừ khi vượt quá 30 phút. Điều này sẽ gây nên một tổn thất lớn.

Nhiều công ty không theo dõi OEE. Họ sẽ bị sốc nếu họ làm; trung bình các công ty có OEE dưới 50%. Nói cách khác, thiết bị đang được sử dụng ít hơn hiệu quả của nó một nửa.

Vì sao lại như vậy? Vì hầu hết các công ty có nhận định máy móc sẵn có là phù hợp. Sự cố là những sự kiện khiến mọi người chú ý, những điểm dừng nhỏ hiếm khi được theo dõi. Và các lỗi nhỏ hoặc tiềm ẩn mà không mất chức năng ngay lập tức hầu như không bao giờ được theo dõi.

Đo lường giá trị OEE rất có ích trong việc xác định các nguồn gây ách tắc, làm giảm hiệu quả của thiết bị (mức sẵn sàng, hiệu suất hay chất lượng). Từ đó đưa ra các quyết định về cải tiến, đầu tư thiết bị và giám sát tính hiệu quả năng suất thiết bị.

Ứng dụng OEE

OEE là gì? Vai trò và ứng dụng của OEE

mũi tênCó thể bạn sẽ quan tâm: Giải pháp nhà máy thông minh (Smart Factory)

Kết quả các thông số của OEE nên được trực quan hóa như biểu đồ minh họa sau:

Một cách để diễn giải ý nghĩa của biểu đồ OEE của chuyền như sau:

Avaiability = 97%: nguồn lực về mặt thời gian được tận dụng 97% và 3% còn lại là khoảng thời gian chết (tất nhiên con số này là không đúng có thể lớn hơn rất nhiều, chỉ mang tính trình bày và minh họa là chủ yếu).

Quality = 90%: trong 100 sản phẩm thì chỉ có 90 sản phẩm được chứng nhận loại A về chất lượng, hoặc cứ 100 tiếng được dùng để sản xuất thì 10 tiếng là lãng phí do các vấn đề về chất lượng.

Performance = 102%: chỉ ra rằng tốc độ sản xuất của chuyền vướt mục tiêu 2% về mặt thời gian.

Tại sao cần ứng dụng OEE cho doanh nghiệp sản xuất

Nhiều doanh nghiệp chọn ứng dụng OEE vì trước hết, nó giúp nhà quản lý thấy và hiểu quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Bằng cách định lượng và trực quan hóa tất cả các tổn thất từ ​​dây chuyền sản xuất và máy móc; OEE không chỉ cho thấy những gì thiết bị đã sản xuất được; bằng tài nguyên vốn có mà còn cả tềm năng sản xuất. Nói cách khác, OEE kết hợp với việc theo dõi thời gian chết của thiết bị; sẽ giúp doanh nghiệp hiểu tiềm năng thực sự của các nhà máy.

OEE còn giúp nhà sản xuất tập trung nguồn lực và chỉ đạo chiến lược bảo trì chính xác hơn. Bởi vì nó chỉ ra chính xác vấn đề thực sự gây thất thoát trong quá trình sản xuất; ví dụ: Tổn thất gây ra bởi các yếu tố tổ chức như nhân sự; cung cấp nguyên liệu, lập kế hoạch sản xuất,….

OEE không chỉ dừng lại ở một chỉ số về hiệu suất; mà quan trọng hơn là một công cụ cải tiến liên tục cho phép doanh nghiệp; tập trung giải quyết sáu tổn thất chính tồn tại ở hầu hết các cơ sở sản xuất.

Ứng dụng IOT trong quy trình quản lý OEE

OEE là gì? Vai trò và ứng dụng của OEE

mũi tênCó thể bạn sẽ quan tâm: Công nghiệp 4.0 là gì? Cơ hội và thách thức

IoT (Internet of Things) có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa OEE; của một dây chuyền sản xuất hoặc thậm chí của một nhà máy sản xuất hoàn chỉnh. Internet of Things giúp các ban quản lý sản xuất cải thiện đánh giá OEE của họ; với sự hiểu biết chi tiết về hiệu suất thiết bị thông qua thiết bị đo đạc và phân tích. Các giải pháp IoT giúp cải thiện các giá trị OEE theo nhiều cách:

  • Phân tích quá trình lịch sử và dữ liệu hiệu suất để tối ưu hóa quy hoạch bảo trì, lịch biểu và tài nguyên.
  • Nhận cảnh báo trước về sự xuống cấp của máy của họ, với bảo trì dự đoán để tránh thời gian chết.
  • Mục tiêu dẫn đến chi phí bảo trì thấp hơn, vật liệu và nguồn cung cấp giảm, và có sẵn thiết bị lớn hơn.
  • Chất lượng dây chuyền sản xuất sẽ được theo dõi cẩn thận. Nó sẽ giúp bạn theo dõi các thông số quá trình; tìm ra hiệu chuẩn, nhiệt độ, tốc độ và thời gian sản xuất của máy.
  • Nó sẽ giúp trong việc quản lý chuỗi cung ứng. Các ngành công nghiệp sẽ có thể so sánh các kết quả sản xuất trước đó với những kết quả mới. Nó sẽ giúp họ quyết định cách họ có thể làm việc theo lịch trình tương lai của họ

Với thiết bị liên quan đến IoT mới, các công ty có thể dễ dàng đạt được điểm OEE cao hơn; với việc triển khai công nghệ đúng cách mà ECO-SMART đang cung cấp các giải pháp IoT.