Giải Pháp Robot Cộng Tác (COR)

5x

Độ Chính Xác Cao Hơn So Với
Con Người

Liên hệ ngay

mục tiêu

  • Chuyển đổi hoạt động sản xuất của bạn với sự chính xác và khéo léo không giới hạn: Đạt được độ chính xác cao hơn 5 lần so với con người.

  • Vượt qua giới hạn của con người: Loại bỏ 30% lỗi sản phẩm và giảm thiểu lãng phí vật liệu thông qua độ chính xác tinh tế.

  • Mở ra khả năng tự động hóa mới: Tăng sản lượng sản xuất lên 25% và thông lượng lên 40%.

tính năng

Cánh tay robot đa khớp tiên tiến: Cho phép thực hiện các công việc phức tạp và tinh tế với sự linh hoạt và tầm với xuất sắc.

Cảm biến và bộ truyền động chính xác cao: Đảm bảo chất lượng sản phẩm nhất quán thông qua độ chính xác và khả năng lặp lại không giới hạn.

Giao diện lập trình trực quan: Lập trình và tùy chỉnh công việc nhanh chóng và dễ dàng, nâng cao phối hợp giữa con người và robot.

Tích hợp liền mạch: Đảm bảo sự chuyển giao suôn sẻ và lợi nhuận tối đa thông qua tích hợp vào các máy móc và quy trình sản xuất hiện tại.

Lợi ích

  • Giảm 20% chi phí cải thiện lỗi: Loại bỏ sản phẩm lỗi và không đồng nhất thông qua độ chính xác tuyệt vời.

  • Tăng lợi nhuận và cạnh tranh trên thị trường: Tăng sản lượng và thông lượng với thời gian chu kỳ nhanh hơn.

  • Khuyến khích bền vững và giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường: Giảm thiểu lãng phí vật liệu và tối ưu hóa sử dụng nguồn lực.

  • Mở rộng khả năng sản xuất và thị trường tiếp cận: Tự động hóa các nhiệm vụ phức tạp và tinh xảo gây khó khăn cho con người.

  • Tăng cường niềm tin và lòng trung thành của khách hàng: Nâng cao chất lượng sản phẩm tổng thể và danh tiếng thương hiệu.

Đăng ký tư vấn