Dịch Vụ Thực tế Tăng Cường (ARS)

40%

 Tăng Cường

 Hiệu Suất

LIên Hệ NGay

Mục tiêu

  • Các ứng dụng Thực tế tăng cường (AR) đóng vai trò then chốt trong việc cải tiến hoạt động sản xuất Công nghiệp 4.0 bằng cách tối ưu hóa các quy trình, tăng cường đào tạo và giảm thời gian ngừng hoạt động.

  • AR tối ưu hóa các quy trình bằng cách cung cấp hướng dẫn theo thời gian thực, giảm lỗi và xác định những điểm thiếu hiệu quả, từ đó nâng cao hiệu quả và tiêu chuẩn hóa. Trong đào tạo, AR tạo ra các mô phỏng sống động để tăng tốc quá trình học tập, cải thiện kỹ năng và tốc độ làm quen của người lao động

  • Hơn nữa, AR hỗ trợ giải quyết vấn đề nhanh chóng, cho phép hỗ trợ trực quan theo thời gian thực để bảo trì và khắc phục sự cố, giảm thiểu hiệu quả thời gian tạm dừng và ngừng hoạt động sản xuất.

  • Nhìn chung, tích hợp AR trong sản xuất Công nghiệp 4.0 giúp sắp xếp hợp lý các hoạt động, nâng cao trình độ của công nhân và đảm bảo quy trình sản xuất suôn sẻ hơn.

Tính Năng

AR cung cấp hướng dẫn thời gian thực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bằng cách chồng lên hướng dẫn, hỗ trợ người lao động thực hiện một cách chính xác, giảm lỗi và nâng cao năng suất.

AR cung cấp hướng dẫn thị giác ngay lập tức cho các nhiệm vụ bảo dưỡng, giúp kỹ thuật viên trong quá trình sửa chữa, giảm thời gian giải quyết và giảm thiểu thời gian dừng máy.

AR tạo ra các mô phỏng chân thực để đào tạo thực hành, cho phép người lao động thực hành các nhiệm vụ trong một môi trường ảo, tăng tốc quá trình học kỹ năng và cải thiện hiệu suất trong quá trình làm việc.

lợi ích

  • Tăng cường Hiệu Suất: AR đóng góp vào việc cải thiện hiệu suất vận hành từ 10% đến 40% bằng cách cung cấp hướng dẫn thời gian thực, giảm lỗi và tối ưu hóa quy trình.

  • Đào Tạo Nhanh Chóng: Thời gian đào tạo giảm đi từ 30% đến 60% thông qua các mô phỏng AR tương tác, giúp người học nhanh chóng nắm bắt kỹ năng và dễ dàng hòa nhập.

  • Giảm Thời Gian Dừng Máy: Bảo dưỡng hiệu quả với sự hỗ trợ thời gian thực giảm thời gian dừng máy từ 20% đến 40% bằng cách giải quyết vấn đề và sửa chữa nhanh chóng.