Giải Pháp Robot Tự Động Hóa
Kho Hàng
 (WAR)

50%

Tăng
Năng Suất Kho Hàng

Liên hệ ngay

Mục tiêu

  • Chuyển đổi hoạt động kho từ thủ công sang tự động để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí.

  • Tối ưu hóa việc sử dụng không gian và quản lý hàng tồn kho.

  • Sắp xếp hợp lý việc thực hiện đơn hàng và giảm thời gian giao hàng.

  • Cải thiện tiêu chuẩn không gian làm việc và an toàn cho người lao động.

Tính năng

Triển khai robot tự hành (AMR) để xử lý và vận chuyển vật liệu hiệu quả.

Tích hợp cánh tay robot để lấy hàng, phân loại và đóng gói tự động.

Triển khai hệ thống quản lý kho hàng (WMS) để theo dõi và kiểm soát theo thời gian thực.

Các công cụ trực quan và phân tích dữ liệu nâng cao để tối ưu hóa quy trình làm việc và phân bổ nguồn lực.

Lợi ích

  • Tăng năng suất trong kho lên đến 50% (Nghiên cứu của PwC).

  • Giảm chi phí lao động lên đến 25% (Nghiên cứu của Deloitte).

  • Nâng cao độ chính xác của kho lên đến 99% (Nghiên cứu của MHI).

  • Giảm thời gian giao hàng lên đến 30% (Nghiên cứu của Logistics Trends).

  • Nâng cao an toàn cho người lao động thông qua việc giảm thiểu xử lý thủ công và cải thiện tiêu chuẩn thiết kế không gian lao động.

thiết bị

Đăng ký tư vấn