GIẢI PHÁP TIÊN PHONG KHÔNG CẦN LẬP TRÌNH

Chuyển đổi số Công nghiệp 4.0 trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với giải pháp không cần lập trình của chúng tôi. Giải pháp cho phép tích hợp liền mạch từ nhà máy đến công nghệ đám mây, mang đến khả năng phân tích dữ liệu nâng cao

OEE

Giám Sát Tổng Thể Hiệu Suất Thiết Bị

EEC

Quản Lý Và Giám Sát Năng Lượng

ECM

Giám Sát Điều Kiện Hoạt Động Máy Móc Thiết Bị

CSM

Quản Lý An Ninh Mạng

ARS

Dịch Vụ Thực Tế Tăng Cường

WAR

Robot Tự động Hóa Kho

PER

Robot Nâng Cao Năng Suất Sản Xuất

COR

Robot Cộng tác

EMM

Quản Lý Và Giám Sát Yếu Tố Môi Trường

Robot và Hệ thống Tự động

Dự Đoán Bảo Trì (PM)

Máy Học (ML)

Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)