Giải Pháp Giám Sát Tình Trạng Thiết Bị (ECM)

50%

Giảm Thời Gian Dừng Máy

Liên hệ ngay

mục tiêu

  • Chuyển đổi việc bảo dưỡng nhà máy và thiết bị từ lịch trình sang cơ sở dự đoán thông minh.

  • Tăng năng suất tổng thể và giảm thời gian dừng máy

  • Kéo dài tuổi thọ của thiết bị và giảm lãng phí

Tính năng

Hệ thống Phân tích Dự đoán liên tục so sánh dữ liệu vận hành theo thời gian thực với lịch sử sự cố, phát hiện những bất thường tiềm ẩn trong quy trình sản xuất

Hệ thống tự động dự đoán các nguy cơ hỏng hóc máy móc dựa trên phân tích dữ liệu và đưa ra cảnh báo sớm về các sự cố có thể xảy ra, giúp tiến hành bảo trì kịp thời

ECM liên tục theo dõi các biến động nhỏ trong quy trình sản xuất, cung cấp phản hồi kịp thời để điều chỉnh các thông số vận hành,nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định và tránh lãng phí nguyên liệu, năng lượng.

Lợi ích

  • Bảo trì Dự đoán trong Nhà máy (Nghiên cứu của McKinsey):

    • Giảm thời gian Dừng máy lên đến 50%

    • Tiết kiệm chi phí bảo dưỡng từ 10% đến 40%.

  • Giảm lãng phí sản phẩm nhờ cảnh báo sớm về các bất thường và sự chênh lệch trong quy trình

  • Kéo dài tuổi thọ của nhà máy và thiết bị bằng cách cung cấp phản hồi liên tục về điều kiện thiết bị nhằm thực hiện các biện pháp sửa chữa và bảo dưỡng kịp thời

Đăng ký tư vấn