Giải pháp giám sát nguồn nước cấp, nước thải

Nước là một trong những tài nguyên phong phú nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nó cũng nhanh chóng trở thành một trong những nguồn tài nguyên có hạn. Tại các thành phố lớn tại Việt Nam, việc tiếp cận nước sạch là một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, sự phát triển và kinh doanh. Đòi hỏi cần có sự ra đời của giải pháp giám sát nguồn nước.

Áp lực về bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng tăng, từ biến đổi khí hậu, mỗi doanh nghiệp cần tập trung ngày càng nhiều vào trách nhiệm xã hội và quản lý rủi ro môi trường. Buộc phải phân bổ giám sát nguồn nước cấp và xử lý nguồn nước thải hợp lý.

Giải pháp giám sát nước cấp cho nhà máy, tòa nhà

Giới thiệu giải pháp giám sát nguồn nước cấp, nước thải

Eco-Smart cung cấp giải pháp giám sát nguồn nước cấp, nước thải (Water Management Solution – WMS). Một giải pháp được thiết kế để tối ưu hóa các hoạt động về nước và tạo ra sự đổi mới trong quản lý nguồn nước và tăng hiệu quả hoạt động bằng một hệ thống giám sát tổng hợp về cơ sở hạ tầng, tài sản và hoạt động của nguồn cấp, xử lý nước.

Giải pháp sử dụng các công nghệ quản lý, trực quan hóa, tương quan và cộng tác dữ liệu thông minh để chuyển đổi lượng lớn dữ liệu khác nhau nhận được từ các thiết bị đo lường, tài sản, hệ thống và các bên liên quan thành thông tin hữu ích có thể hướng dẫn các quyết định điều hành và hoạt động.

Quản lý tổng thể hoạt động của nước

Giải pháp giám sát nguồn nước cấp, nước thải cho nhà máy, tòa nhà tích hợp và phân tích nhiều nguồn dữ liệu khác nhau và báo cáo kết quả một cách trực quan dễ hình dung và nhận biết các mẫu và sự bất thường nhanh chóng, dễ dàng xử lý chúng. Giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn giúp giảm chi phí và rủi ro, tăng doanh thu và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Lợi ích của giải pháp:

 • Tận dụng dữ liệu hoạt động một cách tổng thể để tạo ra thông tin chi tiết và cải thiện việc quản lý sử dụng nước theo thời gian thực.
 • Dự đoán khả năng gián đoạn cấp nước và dự báo tốt hơn nhu cầu nước dài hạn.
 • Phối hợp sử dụng các công nghệ hiện đại để xử lý, làm sạch, tái sử dụng nước
 • Phân tích hiệu quả sử dụng nước thông minh
 • Giảm thiểu tràn cống kết hợp
 • Tiết kiệm nước và đo sáng thông minh
 • Tưới tiêu thông minh hơn cho công viên và sân cỏ
 • Nhận thức và quản lý chất lượng nước và nước thải
 • Quản lý áp suất và rò rỉ
 • Quản lý lũ lụt đô thị
 • Tối ưu hóa lịch làm việc

mũi tênCó thể bạn sẽ quan tâm: Các Giải pháp IoT