Giải Pháp Quản Lý Và Giám Sát
Yếu Tố Môi Trường
 (EMM)

25%

Giảm chi phí
môi trường

liên hệ ngay

mục tiêu

  • Tối đa hóa hiệu quả và thời gian hoạt động với giải pháp giám sát tự động các tài nguyên môi trường như: ống khói thải, khí thải, mức tiêu thụ điện và nước.
  • Ngăn chặn lãng phí và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên bằng phân tích dữ liệu.

TÍNH NĂNG

Bảng điều khiển trực quan giúp hiển thị tức thời mức sử dụng năng lượng và hiệu suất hoạt động. Cảnh báo và báo cáo có thể tùy chỉnh để chủ động xác định sự cố và thực hiện các biện pháp khắc phục.

LỢI ÍCH

  • Giảm thiểu tác động môi trường thông qua hoạt động tiết kiệm tài nguyên.
  • An toàn cho người lao động được nâng cao nhờ việc theo dõi theo thời gian thực các yếu tố môi trường quan trọng.