Giải Pháp Quản Lý
Trực Quan Hóa Quy Trình
Theo Thời Gian Thực
 (RPV)

15%

Tăng năng suất & hiệu quả

Liên hệ ngay

Mục tiêu

  • Chuyển đổi dữ liệu sản xuất sang những thông tin hữu ích, cho phép quản lý nhà máy ra những quyết định, có hướng xử lý, theo dõi kịp thời, mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp.

  • Dữ liệu sản xuất và thông tin được phân tích xử lý và hiển thị theo thời gian thực tại phòng biên hoặc phòng điều khiển. Số liệu và thông tin được hiện thị bằng hình ảnh, thông thường là các biểu đồ, đồ thị hoặc dưới dạng các báo cáo dashboard.

Tính năng

Điều khiển và quản lý từ xa từ phòng điều khiển.

Điều khiển và quản lý từ xa khi bố trí làm việc tại nhà.

LỢI ÍCH

  • Dữ liệu về hiệu suất quy trình theo thời gian thực cải thiện việc ra quyết định.

  • Chi phí sản xuất theo thời gian thực giúp tối đa hóa lợi nhuận.

  • Giảm thời gian ngừng hoạt động và tăng Hiệu quả của người lao động.

  • Sử dụng nguyên liệu theo thời gian thực giúp giảm lãng phí và chi phí sản xuất.

  • Giám sát Camera thông minh theo thời gian thực cải thiện chất lượng sản phẩm.

  • So sánh KPI giữa các nhà máy theo thời gian thực, thúc đẩy cạnh tranh và cải tiến liên tục.

Đăng ký tư vấn