Các giải pháp IoT được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp

Giải pháp IoT có thể ứng dụng được trong bất kì lĩnh vực nào mà chúng ta muốn. Các giải pháp IoT phổ biến được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp hiện nay mà EcoSMART đang cung cấp như:

FACTORY BRAIN

XEM CHI TIẾT

Giải pháp quản lý trực quan hóa quy trình theo thời gian thực – RPV

Giải pháp giám sát năng lượng - EEC
XEM CHI TIẾT

Giải pháp giám sát năng lượng sử dụng hiệu quả – EEC

Giải pháp quản lý tổng thể thiết bị - OEE
XEM CHI TIẾT

Giải pháp quản lý tổng thể thiết bị – OEE

Giải pháp giám sát tình trạng máy móc - ECM
XEM CHI TIẾT

Giải pháp giám sát tình trạng máy móc – ECM

Giải pháp quản lý và an ninh mạng - CSM
XEM CHI TIẾT

Giải pháp quản lý và an ninh mạng – CSM 

DX – Digital transformation Solution

XEM CHI TIẾT

Giải pháp giám sát hiệu quả lò hơi

XEM CHI TIẾT

Giải pháp giám sát độ rung không dây

 

XEM CHI TIẾT

Giải pháp giám sát máy khí nén thời gian thực

Giải pháp MMS
XEM CHI TIẾT

Giải pháp giám sát nguyên liệu sản xuất – MMS

XEM CHI TIẾT

Giải pháp giám sát silo & kho xá theo thời gian thực

 

 

Giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho lạnh - TMS
XEM CHI TIẾT

Giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho lạnh – TMS

avt Giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho dự trữ thuốc, tủ thuốc vacxin
XEM CHI TIẾT

Giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho dự trữ thuốc, kho vaccine

 

Giải pháp giám sát nguồn nước cấp, nước thải - WMS
XEM CHI TIẾT

Giải pháp giám sát nguồn nước cấp, nước thải – WMS

 

 

XEM CHI TIẾT

Tư vấn tích hợp chuyển đổi số trong sản xuất theo yêu cầu – DTS

XEM CHI TIẾT

Giải pháp giám sát độ ẩm liên tục theo realtime trong nhà máy thức ăn chăn nuôi – thủy sản