Các giải pháp IoT được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp

Giải pháp IoT có thể ứng dụng được trong bất kì lĩnh vực nào mà chúng ta muốn. Các giải pháp IoT phổ biến được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp hiện nay mà Eco-smart đang cung cấp như: