Các giải pháp IoT được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp

Giải pháp IoT có thể ứng dụng được trong bất kì lĩnh vực nào mà chúng ta muốn. Các giải pháp IoT phổ biến được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp hiện nay mà Eco-Smart đang cung cấp như:

Giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho lạnh - TMS

Giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho lạnh – TMS

XEM CHI TIẾT
Giải pháp quản lý và an ninh mạng - CSM

Giải pháp quản lý và an ninh mạng – CSM 

XEM CHI TIẾT
Giải pháp giám sát năng lượng sử dụng hiệu quả - EEC

Giải pháp giám sát năng lượng sử dụng hiệu quả – EEC

XEM CHI TIẾT
Giải pháp quản lý tổng thể thiết bị - OEE

Giải pháp quản lý tổng thể thiết bị – OEE

XEM CHI TIẾT
Giải pháp giám sát tình trạng máy móc - ECM

Giải pháp giám sát tình trạng máy móc – ECM

XEM CHI TIẾT
Giải pháp MMS

Giải pháp giám sát nguyên liệu sản xuất – MMS

XEM CHI TIẾT
Giải pháp giám sát nguồn nước cấp, nước thải - WMS

Giải pháp giám sát nguồn nước cấp, nước thải – WMS

XEM CHI TIẾT
Upload Image...

Tư vấn tích hợp chuyển đổi số trong sản xuất theo yêu cầu – DTS

XEM CHI TIẾT