Giải Pháp Giám Sát
Sử Dụng Hiệu Quả
Và Bảo Toàn Năng Lượng
 (EEC)

20%

Cải Thiện
Tiết Kiệm Năng Lượng

Liên hệ ngay

Mục tiêu

  • Cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng và quản lý bảo toàn năng lượng.

  • Giảm lượng khí thải carbon và đóng góp vào các nỗ lực kiểm soát hiệu ứng nóng lên trên toàn cầu.

Tính năng

Cung cấp các giải pháp quản lý hiệu quả năng lượng điện và nhiệt trong nhà máy

Hiển thị trực quan, cập nhật liên tục dữ liệu tiêu thụ năng lượng theo thời gian thực của thiết bị và nhà máy

Kiểm tra năng lượng liên tục theo thời gian thực

lợi ích

  • Tiết kiệm chi phí năng lượng lên đến 20%.

  • Tối ưu hóa chi phí năng lượng thông qua việc tối ưu hóa và cân bằng tải cao điểm với thời gian sử dụng điện cao điểm

  • Giảm thiểu sử dụng năng lượng thông qua việc loại bỏ các lãng phí không nhìn thấy

  • Kiểm tra tình trạng sử dụng năng lượng liên tục dựa trên thời gian thực đảm bảo việc sử dụng năng lượng hiệu quả bền vững