Giải pháp quản lý và an ninh mạng – CSM

Giải pháp quản lý và an ninh mạng - CSM

MỤC TIÊU:

  • Xác định thứ tự mạng ưu tiên, thiết lập kế hoạch và chiến lược quản lý phòng thủ để giảm thiểu các cuộc tấn công mạng.
  • Quản lý các nguy cơ lừa đảo, đánh cắp dữ liệu quan trọng, mối đe dọa bảo mật thiệt hại đến lợi ích và danh tiếng của doanh nghiệp từ việc sử dụng internet và lưu trữ đám mây trong hoạt động kinh doanh.

Giải pháp quản lý và an ninh mạng - CSM

ĐẶC TRƯNG:

  • Ưu tiên hệ thống dữ liệu quan trọng của công ty và khách hàng. Qua đó, thiết lập các biện pháp để bảo vệ và sao lưu.
  • Nhấn mạnh việc đào tạo nhân viên nâng cao nhận thức là biện pháp phòng thủ quan trọng và xác định được các khu vực yếu đối với cuộc tấn công mạng.
  • Cho phép xác định kịp thời các cuộc tấn công, vi phạm an ninh mạng và đề xuất các biện pháp bảo mật để giảm thiểu hậu quả.
  • Xây dựng chiến lược ứng phó sự cố để đề phòng cuộc tấn công mạng và chuẩn bị trước chiến lược giảm thiểu rủi ro nhằm tăng cường khả năng phục hồi trên không gian mạng.

NHỮNG LỢI ÍCH:

  • Ngăn ngừa mất mát dữ liệu, cải thiện các biện pháp bảo mật, bảo vệ các dịch vụ mạng đồng thời quản lý, kiểm soát dữ liệu hoạt động của công ty và khách hàng.
  • Bảo vệ thông tin độc quyền và dữ liệu sản xuất không bị đánh cắp.
  • Giảm tổn thất doanh thu khi có các cuộc tấn công vào các hệ thống khiến nền tảng ngưng hoạt động hoàn toàn, khách hàng không thể tương tác, mua hàng và giao dịch trực tuyến được.
  • Ngăn chặn các hành vi vi phạm và đánh cắp dữ liệu từ khách hàng. Từ đó, xây dựng lòng tin, sự tin cậy và lòng trung thành từ khách hàng.

mũi tênXem thêm: Các giải pháp IoT ứng dụng trong công nghiệp