Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân Khách Hàng

Xem chi tiết tại điều 68 đến Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, bao gồm:

  1. Mục đích và phạm vi thu thập

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại www.eco-smart.biz, quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…).

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

www.eco-smart.biz thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật,sms,..

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.eco-smart.biz.

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Địa chỉ: 16/10 Khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Hotline: 0274 650 2236

Email: admin@eco-smart.biz

Mã số thuế: 0317728648

Ngày cấp: 2023-03-10

  1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên www.eco-smart.biz được www.eco-smart.biz cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.eco-smart.biz. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, www.eco-smart.biz sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu của www.eco-smart.biz

ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Địa chỉ liên lạc chính thức của Website www.eco-smart.biz

Địa chỉ: 16/10 Khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Hotline: 0274 650 2236

Email: admin@eco-smart.biz