DỊCH VỤ

dịch vụ iot

HỘI THẢO ONLINE WEBINAR


EcoSMART thường xuyên tổ chức hội thảo online các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ vào quản lý, tăng hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí và tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả.

  • EEC (Energy Efficiency & Conservation): Giám sát năng lượng sử dụng hiệu quả
  • OEE (Overall Equipment Effectiveness): Quản lý tổng thể hiệu suất thiết bị
  • RPV (Real-time Process Visualization Management): Quản lý trực quan hóa quy trình thời gian thực
  • ECM (Equipment condition monitoring): Giám sát tình trạng máy móc