Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm WISE-4220-S231

Liên hệ báo giá