Phương pháp để cải tiến trong sản xuất thành công

Phương pháp để cải tiến trong sản xuất thành công

Cải tiến trong sản xuất là việc mà các doanh nghiệp sản xuất đang thường xuyên ứng dụng để tối ưu hoá trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu lãng phí, tiết kiệm chi phí triệt để nhằm tăng khả năng cạnh tranh với sự hỗ trợ của công nghệ.

Cải tiến trong sản xuất là gì?

Cải tiến trong sản xuất là tập trung vào việc cải tiến công suất của máy móc thiết bị, bao gồm cả việc phải trang bị một hệ thống máy móc thiết bị mới. Và việc này đòi hỏi doanh nghiệp phải tính toán kỹ lưỡng cũng như phải chuẩn bị một nguồn tài chính đủ mạnh. Đổi lại, việc cải tiến này sẽ đem đến một sự thay đổi mang tính đột phá.

Cải tiến trong sản xuất là gì?

mũi tênCó thể bạn sẽ quan tâm: Các giải pháp IoT để cải tiến trong sản xuất

Cải tiến trong sản xuất là để đạt được những mục tiêu chung, cải thiện quá trình sản xuất. Sự cải tiến này có thể được chia làm các bước sau:

  1. Tiêu chuẩn hóa: Bắt đầu với quá trình thực hiện một hoạt động cụ thể có tính lặp lại trong quá trình sản xuất hoặc tổ chức trong doanh nghiệp.
  2. Đo lường: Kiểm tra liệu rằng quá trình có hiệu quả bằng cách sử dụng dữ liệu có thể xác định được về mặt số lượng như thời gian hoàn thành, số giờ cần bỏ ra..
  3. So sánh: So sánh các kết quả đo lường với yêu cầu. Liệu quá trình cải tiến này có tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp không? Liệu kết quả cải tiến có tương xứng với kết quả kỳ vọng?
  4. Cải tiến: Tìm kiếm những con đường thông minh hơn, hiệu quả hơn đi tới cùng mục tiêu cải tiến trong sản xuất có thể tăng năng suất.
  5. Tiêu chuẩn hóa: Một khi số đông nhân viên hài lòng với quy trình mới được thử nghiệm; hãy biến thành quy định để chúng được thực hiện dễ dàng và lặp đi lặp lại. 
  6. Lặp lại: Quay trở lại bước 1 và bắt đầu một lần nữa.

Phương pháp để cải tiến trong sản xuất thành công

  • Văn hóa cải tiến trong doanh nghiệp

Các phương pháp mà bạn đang áp dụng trong doanh nghiệp tạo ra văn hóa làm việc cho chính doanh nghiệp của bạn. Rất nhiều doanh nghiệp loay hoay tìm ra định hướng; mời gọi những người giỏi hơn hoặc mua trang thiết bị máy móc với chi phí thấp hơn nhưng cuối cùng chỉ có phương pháp tạo ra văn hóa cải tiến hướng tới sự phát triển không ngừng mới giúp cho doanh nghiệp tăng được lợi thế cạnh tranh.

  • Sử dụng cải tiến liên tục để loại bỏ lãng phí khỏi doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể tăng chất lượng; cải thiện hiệu suất giao hàng và giảm chi phí trong khi vẫn đảm bảo mọi nhân viên trong doanh nghiệp vẫn được quan tâm. Nhờ có các sự kiện cải tiến nhỏ được thực hiện mỗi ngày trong mọi quy trình; doanh nghiệp sẽ dần dần cải thiện các giai đoạn trong quy trình quản trị sản xuất.

Phương pháp để cải tiến trong sản xuất thành công

mũi tênCó thể bạn sẽ quan tâm: Giải pháp nhà máy thông minh

  • Thu hút được sự tham gia của toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp

Cải thiện các phương pháp trong mọi hoạt động và thu hút toàn bộ nhân viên tham gia vào các nỗ lực cải tiến. Cải tiến trong sản xuất là một hành trình; không phải là đích đến; cần có sự kiên nhẫn và tham gia đồng bộ của toàn thể cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp mới có thể thực hiện tốt phương pháp quản trị sản xuất này.

  • Hoàn thiện các quy trình, thủ tục và chính sách về quản trị sản xuất

Các quy trình và chính sách chính là điều tạo nên sự khác biệt cho doanh nghiệp của bạn. Chìa khóa để khiến cho doanh nghiệp của bạn nổi bật hơn các đối thủ; khi bản thân doanh nghiệp có thể chưa có những sản phẩm độc đáo; giá thành chưa cạnh tranh; đó chính là quy trình sản xuất chuyên nghiệp; trôi chảy và không có các lãng phí không đáng có. Đây cũng là nơi tập trung nhiều nhất các dự án cải tiến liên tục trong doanh nghiệp.

Quản trị sản xuất trong doanh nghiệp rất cần các cải tiến diễn ra không ngừng nghỉ. Với những cải tiến trong sản xuất; doanh nghiệp của bạn có khả năng vượt lên trước đối thủ cạnh tranh; khi họ cũng có những thay đổi để phù hợp với yêu cầu kinh doanh; nhưng không thường xuyên. Đảm bảo được các hoạt động cải tiến liên tục hiệu quả; điều đó cũng có nghĩa doanh nghiệp của bạn sở hữu hệ thống quản trị sản xuất vô cùng chất lượng.