PHẦN MỀM GIÁM SÁT SẢN XUẤT

Vì Sao Cần Công Cụ Quản Lý Hiện Trường Sản Xuất

  • Sản lượng hôm nay có đạt chỉ tiêu như kế hoạch?
  • Đâu là nguyên nhân thường xuyên gây lỗi sản phẩm? Số lượng?
  • Có thể tự động thống kê và phân tích số liệu sản phẩm không đạt? Nắm bắt xu hướng ngăn chặn hàng lỗi?
  • Làm thế nào để biết được hồ sơ sản phẩm?
  • Kết quả báo cáo không chính xác? Không kịp thời?
  • Phải gọi điện thoại hoặc xuống nhà máy để hỏi tiến độ sản xuất? Thông tin hỏi được là trạng thái của mấy tiếng trước?
  • Mỗi buổi sáng họp báo cáo và xử lý tình trạng sản xuất của ngày hôm qua
  • Sắp xếp sản xuất bằng kinh nghiệm? Mất nhiều thời gian để sắp lại khi cần thiết?
  • Thời gian hoạt động của thiết bị? Thời gian ngừng? Thời gian chạy nhưng không sản xuất?

Ứng Dụng Điều Hành Hiện Trường Sản Xuất Cho SMEs

Sản xuất thông minh là xu hướng trong tương lai. EcoSMART là đối tác của Digiwin cung cấp sản phẩm ứng dụng giải pháp AIOT CLOUD điều hành hiện trường sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ doanh nghiệp nâng tầm sản xuất thông qua một giải pháp quản lý sản xuất “LITE” bằng hình thức trả phí định kỳ, mang đến cho SME khả năng trực quan hóa bức tranh vận hành tổng quan của nhà máy.

1. Task Manager - Theo Dõi Tiến Độ

Task Manager giúp Doanh nghiệp đơn giản hóa quá trình báo cáo và theo dõi tiến độ sản xuất

2. Equipment Dashboard – Theo Dõi Thiết Bị

Theo dõi thiết bị tức thời, thông số máy tự động tích hợp thông qua IoT

3. Digital Boardroom

4. Quản lý thiết bị

5. Quản lý khuôn

6. Trung Tâm Điều Khiển Thiết Bị