MIMOS đang là đối tác chiến lược công nghệ của Eco-Smart tại Việt Nam

MIMOS đang là đối tác chiến lược công nghệ của Eco-Smart tại Việt Nam

MIMOS đang là đối tác chiến lược công nghệ của Eco-Smart tại Việt Nam.

MIMOS đã phát triển Trung tâm thông tin Covid-19 của Malaysia (MyC19) để thực hiện phân tích tình trạng đối với những người quan tâm.

MyC19 sử dụng hệ thống phân tích văn bản dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) được cấp bằng sáng chế MIMOS cùng với các công nghệ phân tích dữ liệu khác của MIMOS.

MIMOS đang là đối tác chiến lược công nghệ của Eco-Smart tại Việt Nam

mũi tênCó thể bạn sẽ quan tâm: Các giải pháp Giải pháp IoT

mũi tênCó thể bạn sẽ quan tâm: Hội thảo “Chuyển đổi số CN4.0” tại Becamex Bình Dương !