Hội nghị: Tăng cường tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Vào ngày 10/05/2024, trong hội nghị nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1219/KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh An Giang, đội ngũ chuyên gia tại ECO-SMART đã mang đến chuyên đề “Giải pháp giám sát và quản lý năng lượng hiệu quả”.
 
Những chia sẻ và giải pháp từ ECO-SMART tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh được tiếp cận những giải pháp, công nghệ tiết kiệm năng lượng tiên tiến để phục vụ hiệu quả quy trình sản xuất của doanh nghiệp và góp phần giảm chi phí sản xuất, giảm tải điện năng từ lưới điện, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo vệ môi trường.
 
 Cùng điểm qua một số khoảnh khắc nổi bật nhé