EcoSMART một chi nhánh của tập đoàn quốc tế ECOZEN chuyên cung cấp Các giải pháp quy trình công nghiệp về thiết kế quy trình sản xuất, cung cấp chìa khóa trao tay và số hóa & nâng cấp tự động hóa sản xuất cho năng suất và hiệu quả của quy trình.

Giải pháp chuyển đổi số CN4.0 (Modular) giúp hình thành não bộ trung tâm doanh nghiệp tích hợp hệ thống và quản lý dữ liệu theo thời gian thực nhằm hỗ trợ liên tục để cải thiện năng suất và hiệu quả để tăng lợi nhuận của doanh nghiệp và tính cạnh tranh.

EcoSMART “Smart Solutions for Productivity & Efficiency”

EcoSMART hướng đến việc tích hợp hệ thống trong chuyển đổi số 4.0, cung cấp các giải pháp toàn diện, tích hợp và mô-dun hóa

  1. Giải pháp số hóa trong sản xuất – Digital Transfomation Solution (DTS)
  2. Giải pháp Giám sát tổng thể hiệu suất thiết bị – Overall Equipment Effectiveness (OEE)
  3. Giải pháp Giám sát năng lượng – Energy Utilization Management (EUC)
  4. Giải pháp giám sát nguyên liệu sản xuất – Material Management Solution (MMS)
  5. Giải pháp giám sát nguồn nước cấp, nước thải
  6. Giải pháp giám sát môi trường – Environment Management Solution (EMS)
  7. Giải pháp giám sát điều kiện máy móc thiết bị – Machine Condition Monitoring (MCM)