Giải pháp quản lý trực quan hóa quy trình theo thời gian thực – RPV

Quản lý trực quan hóa quy trình theo thời gian thực là phương thức hiệu quả để chuyển đổi dữ liệu sản xuất sang những thông tin hữu ích, cho phép quản lý nhà máy ra những quyết định, có hướng xử lý, theo dõi kịp thời, mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp.

Dữ liệu sản xuất và thông tin được phân tích xử lý và hiển thị theo thời gian thực tại phòng biên hoặc phòng điều khiển. Số liệu và thông tin được hiện thị bằng hình ảnh, thông thường là các biểu đồ, đồ thị hoặc dưới dạng các báo cáo dashboard.

Dashboard dữ liệu
Công nghệ kỹ thuật số nâng cao phạm vi và năng lực quản lý quy trình sản xuất

Nhà quản lý có thể:

     i.)  Điều khiển và quản lý từ xa từ phòng điều khiển.

    ii.)  Điều khiển và quản lý từ xa khi bố trí làm việc tại nhà.

Ứng dụng giải pháp quản lý trực quan hóa quy trình theo thời gian thực nhằm:

  • Tăng năng suất & hiệu quả tổng thể lên đến 15%.
  • Dữ liệu về hiệu suất quy trình theo thời gian thực Cải thiện việc ra quyết định.
  • Chi phí sản xuất theo thời gian thực giúp tối đa hóa lợi nhuận.
  • Giảm thời gian ngừng hoạt động và tăng Hiệu quả của người lao động.
  • Sử dụng nguyên liệu theo thời gian thực giúp giảm lãng phí và chi phí sản xuất.
  • Giám sát Camera thông minh theo thời gian thực Cải thiện chất lượng sản phẩm.
  • So sánh KPI giữa các nhà máy theo thời gian thực, thúc đẩy cạnh tranh và cải tiến liên tục.
Giải pháp RPV giúp cải thiện năng suất và lợi nhuận
Giải pháp RPV giúp cải thiện năng suất, hiệu quả của quy trình sản xuất và lợi nhuận

Xem thêm: Các giải pháp IoT trong sản xuất Tại Đây