Chuyển đổi số trong Cách mạng Công nghiệp 4.0

Chuyển đổi số trong Cách mạng Công nghiệp 4.0

Trong dòng chảy của cuộc CMCN 4.0, chuyển đổi số đang trở thành vấn đề tất yếu là xu thế không thể đảo ngược, nếu đứng ngoài, DN sớm muộn sẽ thất bại.

Chuyển đổi số trong Cách mạng Công nghiệp 4.0

Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi từ mô hình truyền thống sang số hóa bằng cách áp dụng công nghệ mới cảm biến (Censors), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)… thay đổi phương thức điều hành và tiếp cận.

Chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích như cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong thời gian dài hơn, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời; giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của tổ chức.

Chuyển đổi số trong Cách mạng Công nghiệp 4.0

mũi tênCó thể bạn sẽ quan tâm: Các giải pháp Giải pháp IoT

Chuyển đổi số khác số hóa như thế nào?

Theo các chuyên gia, “số hóa” là việc biến đổi các giá trị thực sang dạng số, còn “chuyển đổi số” là khi có dữ liệu được số hoá rồi, chúng ta phải sử dụng các công nghệ như AI, Big Data… để phân tích dữ liệu, biến đổi nó và tạo ra một giá trị khác.

“số hóa” là việc biến đổi các giá trị thực sang dạng số, còn “chuyển đổi số” là khi có dữ liệu được số hoá rồi, chúng ta phải sử dụng các công nghệ như AI, Big Data… để phân tích dữ liệu, biến đổi nó và tạo ra một giá trị khác.

Vì sao phải chuyển đổi số?

Chuyển đổi số là con đường tất yếu, các DN cần hiểu rõ và có chiến lược theo đuổi một cách cụ thể, có sự đầu tư đúng đắn cho những công cụ quan trọng của chuyển đổi số như AI, khoa học dữ liệu, phân tích kinh doanh.

Chuyển đổi số trong Cách mạng Công nghiệp 4.0

mũi tênCó thể bạn sẽ quan tâm: Cải tiến kinh doanh thông qua ứng dụng của IoT

Làm gì để chuyển đổi số?

Theo các chuyên gia, có ba điều cần phải làm. Thứ nhất, là sẵn sàng về phương diện lãnh đạo. Người lãnh đạo cần hiểu mình muốn gì và công nghệ có thể chuyển đổi công ty của mình thế nào. Thứ hai là sẵn sàng về phương diện tổ chức. Cần sự tham gia của cả tổ chức để làm nên sự chuyển đổi. Chúng ta cần đào tạo và phát triển nhân sự. Thứ ba là sẵn sàng về phương diện công nghệ. Điều này cần được phát triển song song với yếu tố nhân sự.