Cải tiến kinh doanh thông qua ứng dụng của IoT

Cải tiến kinh doanh thông qua ứng dụng của IoT

Vì sao doanh nghiệp nên ứng dụng IoT trong sản xuất?

Trong các nhà máy hiện đại IoT trong sản xuất có mặt ở hầu hết các khâu thể hiện thông qua việc sử dụng cảm ứng với những chức năng khác nhau. Với sự tiện ích của mình IoT giúp cho việc sản xuất và quản lý sản xuất trở nên dễ dàng.

mũi tênXem chi tiết: IoT !

Các cải tiến bao gồm giảm downtime không có kế hoạch, chất lượng được cải thiện và OEE được cải thiện.

Phương pháp Six Sigma thể hiện ứng dụng về IOT trong quản lý sản xuất. Siz Sigma là một tập hợp các kỹ thuật sản xuất dựa trên dữ liệu được sử dụng để giảm lỗi. Tên được lấy từ mục tiêu giới hạn bất kỳ quy trình nào dưới sáu độ lệch chuẩn giữa giới hạn thông số kỹ thuật trung bình và gần nhất. Six Sigma ngày nay là một bộ công cụ và phương pháp được sử dụng để cải thiện chất lượng không đổi.

Cải tiến kinh doanh thông qua ứng dụng của IoT

mũi tênCó thể bạn sẽ quan tâm: Các giải pháp Giải pháp IoT

Ảnh hưởng của IoT trong sản xuất như thế nào?

Các nhà sản xuất dựa vào máy móc hạng nặng để sản xuất sản phẩm, do đó họ có sự quan tâm sâu sắc trong việc hiểu biết hoạt động của các nhà máy này hơn các công ty trong lĩnh vực khác. Các doanh nghiệp sản xuất có nhiều cơ hội thông qua máy tính để quản lý và theo dõi chuyển động của hàng hóa, liên kết với các hệ thống được tăng cường trí tuệ nhân tạo để có thể dự đoán thậm chí khắc phục những sự kiện trước khi chúng xảy ra.

Việc ứng dụng IoT trong sản xuất giúp các doanh nghiệp tạo ra một lĩnh vực mới trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất các sản phẩm thông minh IoT và IoT giúp triển khai sản xuất thông minh hơn. IoT cũng có thể giúp thúc đẩy tính bền vững. Sử dụng cảm biến để điều chỉnh nhiệt độ và hao tốn năng lượng ở những khu vực khác nhau giúp các nhà sản xuất giảm chi phí về năng lượng và giảm mức độ ảnh hưởng đến môi trường của họ. Khi áp dụng IoT vào trong nhà máy việc quản lý các hệ thống này được thông qua Internet. Người quản lý không cần đến nhà máy cũng biết được các thông số của máy móc hoạt động ra sao. Và hơn hết chúng ta có thể điều khiển các thiết bị được kết nối ở bất kỳ nơi nào trên Thế giới thông qua Internet. Như vậy thông qua việc kết nối các thiết bị trong nhà máy chúng ta sẽ được biết máy móc vận hành ra sao, điều khiển thiết bị từ xa, kiểm soát mức nhiên liệu có trong bồn chứa, các nguyên vật liệu trong từng silo…

Cải tiến kinh doanh thông qua ứng dụng của IoT

mũi tênCó thể bạn sẽ quan tâm: Chuyển đổi số trong Cách mạng Công nghiệp 4.0