HỆ THỐNG GIÁM SÁT NƯỚC THEO THỜI GIAN THỰC

Năng lượng có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, là đầu vào không thể thiếu của nhiều ngành sản xuất. Do đó việc giám sát năng lượng giúp giảm thiểu lãng phí, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.

Một trong những nguồn năng lượng không thể thiếu đó là nước. Nước sử dụng trong Nhà máy có nhiều nguồn khác nhau: nước cấp thuỷ cục cho sinh hoạt, nước RO trong sản xuất, nước làm lạnh, nước nóng, nước ngưng, nước thải sau sản xuất…

Giải Pháp Giám Sát Năng Lượng Nước Trong Nhà Máy

Giám sát năng lượng nước là quá trình thu thập dữ liệu tiêu thụ nước của một hệ thống hoặc quá trình hay một vị trí, khu vực nào đó trong Nhà máy. Dữ liệu này sẽ được phân tích để đánh giá mức độ hiệu quả trong việc sử dụng năng lượng làm cơ sở để đưa ra các biện pháp xử lý giúp tối ưu hoá lượng nước đang sử dụng.

Quy Trình Giám Sát Nước Theo Thời Gian Thực

Sử dụng các đồng hồ phù hợp với từng vị trí khác nhau để đo chỉ số nước đã sử dụng

Dữ liệu từ các đồng hồ đo được đưa về gateway thông qua các phương thức truyền phổ biến như Modbus RTU, 4-20mA, xung PNP/NPN, Wireless. Các bộ gateway có thể dùng loại có dây hoặc không dây, tuỳ vào nhu cầu sử dụng cũng như hiện trạng khu vực lắp đặt để lựa chọn dòng phù hợp.

Tại các gateway trung gian, dữ liệu được chuyển về máy tính trung tâm cài phần mềm giám sát thông qua internet. Các thông số từ các đồng hồ được hiển thị đầy đủ thông qua các trang giao diện của phần mềm.


Các dữ liệu năng lượng thu thập từ các đồng hồ, được tổng hợp thành các báo cáo, được hiển thị trên các biểu đồ cột, biểu đồ đường nhằm giúp người sử dụng biết được tổng quan cũng như chi tiết lượng năng lượng tiêu thụ tại mỗi vị trí nhất định và sự chênh lệch tiêu thụ giữa các khu vực.


Sau khi đã có đầy đủ thông tin về năng lượng tiêu thụ, người quản lý tiến hành đánh giá sự hiệu quả, từ đó đưa ra các biện pháp cải tiến để giảm thiểu tối đa lãng phí, tối ưu hoá và tiết kiệm năng lượng.

Sau khi triển khai giám sát năng lượng, bạn cần phải theo dõi hiệu quả quả mang lại có thực sự bạn mong muốn hay không, thông qua các báo cáo chi tiết hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Ngoài ra bạn cũng cần xem xét các điều chỉnh đưa ra đã phù hợp và đã đạt được kết quả như mong đợi hay chưa để thực hiện các thay đổi khác và tiếp tục theo dõi.


Sơ Đồ Hệ Thống

Lợi Ích Của Giám Sát Năng Lượng

  • Giúp kiểm soát, quản lý năng lượng chặt chẽ và sớm phát hiện nguồn năng lượng sử dụng lãng phí.
  • Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng hiện hữu giúp giảm thiểu khí thải, bảo vệ môi trường.
  • Giảm thiểu sai sót từ việc ghi chép số liệu thủ công, giảm nguồn nhân lực, tăng độ tin cậy, chính xác cho các báo cáo tiêu thụ năng lượng.
  • Dữ liệu được thu thập liên tục theo thời gian thực, giúp dễ dàng nắm bắt các sự cố và đưa ra các biện pháp khắc phục nhanh chóng.
  • Có các cảnh báo kịp thời khi các giá trị vượt ngưỡng cài đặt.
  • Người dùng có thể truy cập từ xa bằng điện thoại, máy tính thông qua internet để xem dữ liệu.

Dự Án Triển Khai