CÁC GIẢI PHÁP IOT ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Giải pháp IoT có thể ứng dụng được trong bất kì lĩnh vực nào mà chúng ta muốn. Các giải pháp IoT phổ biến được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp hiện nay mà EcoSMART đang cung cấp như:

FACTORY BRAIN

DX – DIGITAL TRANSFORMATION SOLUTION

Giải pháp giám sát hiệu quả lò hơi

Giải pháp giám sát độ rung không dây

Giải pháp giám sát máy khí nén thời gian thực

Giải pháp giám sát nguyên liệu sản xuất

Giải pháp giám sát silo & kho xá theo thời gian thực

Giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho lạnh

Giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho dự trữ thuốc, kho vaccine

Giải pháp giám sát nguồn nước cấp, nước thải

Tư vấn tích hợp chuyển đổi số trong sản xuất theo yêu cầu

Giải pháp giám sát độ ẩm liên tục realtime trong nhà máy thức ăn chăn nuôi – thủy sản