Giải pháp giám sát nước thải nhà máy

Giải pháp giám sát nước thải nhà máy

Giải pháp giám sát hệ thống xử lý nước thải nhà máy

  • Giám sát lưu lượng nước thải.
  • Giám sát thông số nước thải liên tục.
  • Giám sát mực nước trong bể chứa, mực nước xả thải.
  • Gửi các thông số nước thải đến bên thứ 3 giám sát theo thời gian thực trên điện thoại, trình duyệt web.
  • Các cảnh báo, báo cáo về chất lượng nước thải.

Giải pháp giám sát nước thải nhà máy

mũi tênCó thể bạn sẽ quan tâm: Các giải pháp Giải pháp IoT

mũi tênCó thể bạn sẽ quan tâm: Giải pháp giám sát nước cấp cho nhà máy, tòa nhà