0906.750.101

Giải pháp giám sát nguồn nước cấp, nước thải – WMS

Giải pháp giám sát nguồn nước cấp, nước thải - WMS

1. Giải pháp 4.0 giám sát nguồn nước cấp cho nhà máy, tòa nhà Nước là một trong những tài nguyên phong phú nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nó cũng nhanh chóng trở thành một trong những nguồn tài nguyên có hạn. Tại các thành phố lớn tại Việt Nam, việc tiếp cận nước […]

Giải pháp quản lý và an ninh mạng – CSM

Giải pháp quản lý và an ninh mạng - CSM

MỤC TIÊU: Xác định thứ tự mạng ưu tiên, thiết lập kế hoạch và chiến lược quản lý phòng thủ để giảm thiểu các cuộc tấn công mạng. Quản lý các nguy cơ lừa đảo, đánh cắp dữ liệu quan trọng, mối đe dọa bảo mật thiệt hại đến lợi ích và danh tiếng của […]

Giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho lạnh – TMS

Giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho lạnh - TMS

Kho lưu trữ được xem là nơi cất giữ hàng hóa phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, nếu không có một quy trình lưu trữ đúng cách thì sản phẩm trong kho không thể đảm bảo được chất lượng; sản lượng như ban đầu gây ra nhiều thất thoát. Hiểu được nỗi lo của […]

Giải pháp quản lý tổng thể hiệu suất thiết bị – OEE

Giải pháp quản lý tổng thể thiết bị - OEE

OEE là gì? OEE (Viết tắt của Overall Equipment Effectiveness) là thuật ngữ và là thông số rất phổ biến trong bảo trì năng suất toàn diện (Total Productive Maintenance). OEE được dùng để đo lường hiệu quả hoạt động (effectiveness) của một thiết bị (equipment) một cách tổng thể (overall) thông qua cả 3 […]

Giải pháp giám sát năng lượng – EEC

Giải pháp giám sát năng lượng sử dụng hiệu quả - EEC

Giới thiệu giám sát năng lượng – EEC Giải pháp giám sát năng lượng của nhà máy là gì? EEC là gì? EEC (Energy Efficiency & Conservation) là giải pháp giám sát các nguồn năng lượng sử dụng trong nhà máy như hơi nóng, điện, nước, khí nén, dầu, gas, … Kiểm soát được nguồn […]

Giải pháp giám sát điều kiện máy móc thiết bị – ECM

Giải pháp giám sát tình trạng máy móc - ECM

Giải pháp giám sát điều kiện máy móc, thiết bị – ECM Giám sát tình trạng máy móc là quá trình theo dõi một tham số điều kiện làm việc của máy móc (độ rung, nhiệt độ, vv). Để xác định một thay đổi đáng kể nào đó là dấu hiệu của một sự cố […]

Giải pháp giám sát nguyên liệu sản xuất – MMS

Giải pháp giám sát tình trạng nguyên liệu trong Silo

Giải pháp giám sát độ ẩm nhiệt độ nhiều điểm và mức nguyên liệu trong bồn chứa – MMS Những vấn đề tác động đến nguyên liệu trong bồn, bể chứa tại nhà máy Vấn đề về nhiệt độ, độ ẩm nguyên liệu khó kiểm soát do SILO chứa liệu thường rất lớn, nhiệt độ […]

Giải pháp giám sát nước thải nhà máy

Giải pháp giám sát nước thải nhà máy

Giải pháp giám sát hệ thống xử lý nước thải nhà máy Giám sát lưu lượng nước thải. Giám sát thông số nước thải liên tục. Giám sát mực nước trong bể chứa, mực nước xả thải. Gửi các thông số nước thải đến bên thứ 3 giám sát theo thời gian thực trên điện […]

Giải pháp giám sát nguồn nước cấp cho nhà máy, tòa nhà

Giải pháp 4.0 giám sát nguồn nước cấp cho nhà máy, tòa nhà Nước là một trong những tài nguyên phong phú nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nó cũng nhanh chóng trở thành một trong những nguồn tài nguyên có hạn. Tại các thành phố lớn tại Việt Nam, việc tiếp cận nước sạch […]

Giới thiệu về giải pháp giám sát năng lượng sử dụng hiệu quả

Giới thiệu về giải pháp giám sát năng lượng sử dụng hiệu quả

Đối với các doanh nghiệp sản xuất hiện nay đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng và chi phí dành cho năng lượng ngày càng tăng, đồng thời các doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo đáp ứng các nguồn năng lượng phục vụ cho những mục […]