0906.750.101

Giải pháp giám sát nhiệt độ và độ ẩm môi trường

Giải pháp giám sát nhiệt độ và độ ẩm môi trường

Eco-Smart hiểu rằng nỗi lo lắng của doanh nghiệp có kho lạnh, kho bảo quản có thể bị thiệt hại do vấn đề môi trường, nhiệt độ đổ ẩm. Chỉ cần mất cân bằng yếu tố nhiệt độ, độ ẩm sẽ gây ra thiệt hại lớn. Vì vậy, doanh nghiệp cần một giải pháp giám […]

Giải pháp quản lý tổng thể thiết bị – OEE

Giải pháp quản lý tổng thể thiết bị- OEE

OEE là gì? OEE (Viết tắt của Overall Equipment Effectiveness) là thuật ngữ và là thông số rất phổ biến trong bảo trì năng suất toàn diện (Total Productive Maintenance). OEE được dùng để đo lường hiệu quả hoạt động (effectiveness) của một thiết bị (equipment) một cách tổng thể (overall) thông qua cả 3 […]

Giải pháp giám sát năng lượng sử dụng hiệu quả – EUC

Giải pháp giám sát năng lượng sử dụng hiệu quả

Giới thiệu giám sát năng lượng – EUC Giải pháp giám sát năng lượng sử dụng hiệu quả của nhà máy là gì? EUC là gì? EUC (Energy Utilization Conservation) là giải pháp giám sát các nguồn năng lượng sử dụng trong nhà máy như hơi nóng, điện, nước, khí nén, dầu, gas, … Kiểm […]

Giải pháp giám sát tình trạng máy móc – ECM

Giải pháp giám sát tình trạng máy móc

Giải pháp giám sát tình trạng máy móc – ECM Giám sát tình trạng máy móc là quá trình theo dõi một tham số điều kiện làm việc của máy móc (độ rung, nhiệt độ, vv), để xác định một thay đổi đáng kể nào đó là dấu hiệu của một sự cố đang tiến […]

Giải pháp giám sát tình trạng nguyên liệu trong Silo

Giải pháp giám sát tình trạng nguyên liệu trong Silo

Giải pháp giám sát độ ẩm nhiệt độ nhiều điểm và mức nguyên liệu trong bồn chứa – MMS Những vấn đề tác động đến nguyên liệu trong bồn, bể chứa tại nhà máy Vấn đề về nhiệt độ, độ ẩm nguyên liệu khó kiểm soát do SILO chứa liệu thường rất lớn, nhiệt độ […]

Giải pháp giám sát nước thải nhà máy

Giải pháp giám sát nước thải nhà máy

Giải pháp giám sát hệ thống xử lý nước thải nhà máy Giám sát lưu lượng nước thải. Giám sát thông số nước thải liên tục. Giám sát mực nước trong bể chứa, mực nước xả thải. Gửi các thông số nước thải đến bên thứ 3 giám sát theo thời gian thực trên điện […]

Giải pháp giám sát nước cấp cho nhà máy, tòa nhà

Giải pháp 4.0 giám sát nguồn nước cấp cho nhà máy, tòa nhà – Thông số tiêu thụ nước. Lưu lượng sử dụng. Tổng lưu lượng. Thông số đồng hồ nước. – Giám sát theo thời gian thực. – Báo cáo tổng hợp thông số sử dụng. Có thể bạn sẽ quan tâm: Các giải […]

Giới thiệu về giải pháp giám sát năng lượng sử dụng hiệu quả

Giới thiệu về giải pháp giám sát năng lượng sử dụng hiệu quả

Đối với các doanh nghiệp sản xuất hiện nay đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng và chi phí dành cho năng lượng ngày càng tăng, đồng thời các doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo đáp ứng các nguồn năng lượng phục vụ cho những mục […]