An ninh mạng: Giữ dữ liệu an toàn

Cybersecurity: Keeping data safe

An ninh mạng: Giữ dữ liệu an toàn

Cybersecurity: Keeping data safe

Nhà máy ngày nay và trong tương lai, an ninh mạng là vấn đề tất yếu. Sản xuất thông minh dĩ nhiên phải phụ thuộc vào các mạng kỹ thuật số an toàn và đáng tin cậy. An ninh mạng mạnh mẽ là một yếu tố nền tảng trong truyền thông công nghiệp.

Một vi phạm hay sự cố an ninh mạng trong một nhà máy thông minh có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí có thể làm đình trệ sản xuất và tệ hơn nữa là gây tổn thất về tài sản trí tuệ (intellectual property – IP) và danh tiếng thương hiệu, cần rất nhiều năm phục hồi. Việc vi phạm dữ liệu bí mật hoặc nhạy cảm có thể dẫn đến sự phân chia nghiêm trọng đối với việc tuân thủ quy định. Do các chính phủ, cơ quan thực thi và các tổ chức quản lý nhấn mạnh sự cần thiết của bảo mật dữ liệu bí mật, việc không tuân thủ các yêu cầu đó có thể dẫn đến bị phạt tiền nặng và các hình phạt dài hạn.

Khi công nghệ phát triển, mức độ tinh vi của các cuộc tấn công mạng cũng tăng theo. Nền tảng an ninh mạng mạnh mẽ được theo dõi và nâng cấp liên tục có thể giúp các công ty giảm thiểu các mối đe dọa trên mạng. Cải tiến quy trình là điều tối quan trọng đối với an ninh mạng.

Tại Việt Nam: Luật An Ninh Mạng số 24/12/2018/QH14

Ngày 12/6/2018, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật An ninh mạng với đa số tán thành. Luật có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019.

Với 7 chương, 43 điều, Luật An ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng, bên cạnh đó là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cybersecurity: Keeping data safe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0906 750 101